ÈÍNA /2007/
1. Èína (Ondøej Fencl / Ondøej Fencl)
2. Špatnej hráè (Ondøej Fencl / Ondøej Fencl)
3. Vílo (Ondøej Fencl / Ondøej Fencl)
4. Voda (Ondøej Fencl / Ondøej Fencl)
5. Za pár dní (Ondøej Fencl / Ondøej Fencl)
6. K ránu (Ondøej Fencl / Ondøej Fencl)
7. Pálí (Ondøej Fencl / Ondøej Fencl)
8. Malá (Ondøej Fencl / Ondøej Fencl)
9. Drive-In (Michal Nosek / Ondøej Fencl)
10. Metro (Ondøej Fencl / Ondøej Fencl)
11. Mám na to (Ondøej Fencl / Ondøej Fencl)
12. Robinson (Michal Nosek / Ondøej Fencl)
13. Za tebou (Ondøej Fencl / Ondøej Fencl)
14. Citrusovej Joe (Ondøej Fencl / Ondøej Fencl)
15. Petrolej (Ondøej Fencl / Ondøej Fencl)