ARCHIV /2006/
1. Wop (Filip Venclík / Filip Venclík) - 1993
2. Balada o očích topičových (Ondřej Fencl / Jiří Wolker, úpr. O.F.) – 1922 / 1999
3. Divadlo (Ondřej Fencl) - 2000
4. Dezertér (Ondřej Fencl) - 2000
5. Slaneček (Lukáš Fencl) - 2000
6. Sloky (Ondřej Fencl / Jiří Wolker, úpr. O.F.) - 2001
7. Král (Kuba Rak) - 2001
8. Za dveřma kurníku (Ondřej Fencl) - 2000
9. Sci-fi song (Ondřej Fencl) - 1998
10. Tuberkulóza (Ondřej Fencl) - 2002
11. Klokan (Ondřej Fencl) - 1996
12. Člověk, plémě zrádné (Filip Venclík / Petr Šušor) - 1993
13. Zizalou II (Lukáš Fencl) - 2001
14. Stařeček umřel (Ondřej Fencl / Jiří Wolker, úpr. O.F.) – 1922 / 1999
15. Konec světa (Ondřej Fencl) - 1999
16. Metro (Ondřej Fencl) - 2000
17. Dům nad zlato (Ondřej Fencl) - 1999
18. Čarodějka zlá (Filip Venclík / Petr Šušor) - 1993
19. Smrt je blízko (Filip Venclík / Filip Venclík Petr Šušor) – 1993
20. Kruťas (Lukáš Fencl) - 2002